Projekty unijne


Karpiński Prawdziwe Lody sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.4.
Dotacja na Kapitał Obrotowy programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Numer Projektu PIOR.03.04-16-0005/20

Nazwa projektu: Dotacja na Kapitał Obrotowy dla Karpiński Prawdziwe Lody sp.z o.o.
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności
w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.
Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)
WARTOŚĆ PROJEKTU: 102 665,13 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 102 665,13 PLN

Karpiński Prawdziwe Lody sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Badania nad urządzeniem do produkcji lodów rzemieślniczych.”
Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0015/18.

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2019-05-01 – 2021-04-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 746 630,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 1 055 400,00 PLN
Celem głównym projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w firmie Karpiński Prawdziwe Lody Spółka Jawna w celu opracowania i późniejszego wdrożenia do działalności urządzenia do produkcji lodów rzemieślniczych. Projekt „Badania nad urządzeniem do produkcji lodów rzemieślniczych” polega na opracowaniu urządzenia do mieszania produktów z trybem napowietrzania masy do produkcji lodów z innowacyjnym mieszalnikiem planetarnym. Innowacyjność technologii polega na opracowaniu nowatorskiego urządzenia jakim jest wysokoobrotowy mieszalnik mikronizacyjny z naprzeciwbieżnym planetarnym zgarniaczem zapobiegającym powstawaniu rozwarstwienia mieszanych surowców w części zewnętrznej zbiornika. Urządzenia, które spełniałoby wymagania rzemieślniczych zakładów przy mieszaniu składników w zakresie do 25 litrów na rynku nie ma. Wnioskodawca planuje wytworzenie urządzenia, które pozwoli na uzyskanie stabilnej emulsji z drobnymi rozmiarami cząsteczek mieszaniny o odpowiednim zakresie napowietrzenia.